Δέλλιος Γεώργιος

Καθηγητής Αστικού Δικαίου και Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Βιογραφικό Σημείωμα: 
Φωτογραφία: 
Κατηγορία: 
Μέλη από το ΑΠΘ