Μαργαρίτης Λάμπρος

Καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας 

Βιογραφικό Σημείωμα: 
Φωτογραφία: 
Κατηγορία: 
Μέλη από το ΑΠΘ