Οπτικοακουστικό Υλικό

Θερινό Σχολείο "Financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”, Θεσσαλονίκη 5-13.07.2017

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε από τις 5 ως τις 13 Ιουλίου 2017 στις εγκαταστάσε

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών», Αθήνα 15-17.06.2017

Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, που λειτουργεί στη Νομική Σχολή ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016), οργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο, στις 15-17 Ιουνίου 2017 στην Αθήνα, με τίτλο: «Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών».

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών», Θεσσαλονίκη 2-4.02.2017

Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, που λειτουργεί στη Νομική Σχολή ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016), οργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο, στις 2-4 Φεβρουαρίου 2017.

Επιμορφωτικό σεμινάριο: «Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής», Αθήνα 9-11.06.2016

Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα οργάνωσε, σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), επιμορφωτικό σεμινάριο, στις 9-11 Ιουνίου 2016 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στην Αθήνα.

Επιμορφωτικό σεμινάριο: «Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής», Θεσσαλονίκη, 17-19.03.2016

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα οργάνωσε, σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, επιμορφωτικό σεμινάριο, στις 17-19 Μαρτίου 2016 στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη.