Θεσμικές Παρεμβάσεις

Συμπεράσματα Συνεδρίου

«Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους»

Αθήνα, 12-13 Απριλίου 2019

 

 

Συμπεράσματα Συνεδρίου

«Η απονομή της δικαιοσύνης ως βασικός πυλώνας της ευνομούμενης πολιτείας:

Σύγχρονες προκλήσεις βελτίωσης του ελληνικού συστήματος» 

Θεσσαλονίκη, 4 - 5 Μαΐου 2018

 


 

Συμπεράσματα Συνεδρίου

«Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας» 

Αθήνα, 28 - 29 Απριλίου 2017

 

Για το σύνολο των Πρακτικών του Συνεδρίου πατήστε εδώ