Θεσμικές Παρεμβάσεις

Συμπεράσματα Συνεδρίου

«Η απονομή της δικαιοσύνης ως βασικός πυλώνας της ευνομούμενης πολιτείας:

Σύγχρονες προκλήσεις βελτίωσης του ελληνικού συστήματος» 

Θεσσαλονίκη, 4 - 5 Μαΐου 2018

 

 

 

----

Συμπεράσματα Συνεδρίου

«Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας» 

Αθήνα, 28 - 29 Απριλίου 2017

 

Για το σύνολο των Πρακτικών του Συνεδρίου πατήστε εδώ