Θερινά μαθήματα

Θερινό σχολείο "Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”, 3-11 Ιουλίου 2019

 

Θερινό Σχολείο

«Σύγχρονες εξελίξεις στα πεδία του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς, και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Ευρωπαϊκές και διεθνείς προοπτικές»

 

 “Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”

 

Θερινό Σχολείο “Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”, 4-12 Ιουλίου 2018

 Summer School

“Recent developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”

Thessaloniki, 4-12 July 2018