Συνέδρια

ΑΝΑΒΟΛΗ - Συνέδριο με θέμα: Η ενδυνάμωση του κράτους δικαίου στις ευρωπαϊκές έννομες τάξεις και στην Ελλάδα, Παρασκευή 27 & Σάββατο 28 Μαρτίου 2020

Συνέδριο με θέμα: Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους, Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Απριλίου 2019

To ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ σε συνεργασία

με το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΚΔΔΑ)

διοργανώνουν Σ υ ν έ δ ρ ι ο με θέμα:

Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους, 

την Παρασκευή 12 & το Σάββατο 13 Απριλίου 2019, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Πειραιώς 211, Ταύρος 17778, Αθήνα.

Συνέδριο: «Η απονομή της δικαιοσύνης ως βασικός πυλώνας της ευνομούμενης πολιτείας: Σύγχρονες προκλήσεις βελτίωσης του ελληνικού συστήματος», Παρασκευή 4 & Σάββατο 5 Μαΐου 2018, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Συνέδριο με θέμα «Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας» (28-29 Απριλίου 2017, Αθήνα)

Συνέδριο με θέμα «Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Πολιτείας»

Διεθνές Συνέδριο: «Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στον δημόσιο τομέα: Ένα συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπισή τους» (24-25.4.2015, Αθήνα)

H Νομική Σχολή του ΑΠΘ σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και την Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων διοργάνωσε Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στον δημόσιο τομέα: Ένα συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπισή τους» στις 24-25.4.2015 στην Αθήνα.