Διοικητικό Προσωπικό

Προϊσταμένη

Όνομα Τηλέφωνο Email
Φερμάνη Άλκηστις 2310 996510 afermani@law.auth.gr Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Όνομα Τηλέφωνο Email Unitφθίνουσα ταξινόμηση
Tektonidis Dimitrios 2310 996510 dktektoni@law.auth.gr Γραμματεία Τμήματος
Σταματοπούλου Παναγιώτα 2310 996510 stamatopoulou@law.auth.gr Γραμματεία Τμήματος
Τουρνάς Δημήτριος 2310 996510 dtournas@law.auth.gr Γραμματεία Τμήματος
Νένδου Ελένη 2310 996510 enendou@law.auth.gr Γραμματεία Τμήματος
Μπαξεβάνη Πηνελόπη 2310 996510 pmpaxev@law.auth.gr Γραμματεία Τμήματος
Ντόγκαρη Δέσποινα 2310 996510 dntogkar@law.auth.gr Γραμματεία Τμήματος
Στέφου Μαρία 2310 996510 mstefou@law.auth.gr Γραμματεία Τμήματος
Σαμαρίδου Ευθυμία 2310 996600 esamarid@law.auth.gr Γραμματεία Τμήματος
Κωστοπούλου Ελένη 2310 996532 kostopoe@law.auth.gr Γραμματεία Κοσμητείας
Σιδηρόπουλος Αλέξιος 2310 991386 alsidiro@law.auth.gr Γραμματεία Κοσμητείας
Καραλή Χρυσούλα 2310 996613 chrisa@law.auth.gr Γραμματεία Τομέα
Πάτκου Κυριακή 2310 996622 patkouk@law.auth.gr Γραμματεία Τομέα
Τοπαλίδου Ελένη 2310 997139 etopalid@law.auth.gr Γραμματεία Τομέα
Γαλάνη Όλγα olgagalani@law.auth.gr Γραμματεία Τομέα
Παπάζη Αλεξία 2310 996608 alpapazi@law.auth.gr Γραμματεία Τομέα
Κοσόγλου Ελευθερία 2310 996538 kosoglou@law.auth.gr Βιβλιοθήκη
Παπαδημητρίου Αθηνά 2310 996520 athinasp@law.auth.gr Βιβλιοθήκη
Γκουτζιαμάνη Αγνή 2310 996520 gagni@law.auth.gr Βιβλιοθήκη
Ψαράκη Καλλιόπη 2310 996591 kpsaraki@law.auth.gr Βιβλιοθήκη
Μπλιάικος Κωνσταντίνος 2310 996520 mpliaikos@gmail.com Βιβλιοθήκη
Φώτη Σοφία 2310 996520 sofifoti@law.auth.gr Βιβλιοθήκη
Πεχλιβανίδου Αναστασία 2310 995261 pechliva@law.auth.gr Κόμβος