Διοικητικό Προσωπικό

Προϊσταμένη

Όνομα Τηλέφωνο Email
Φερμάνη Άλκηστις 2310 996510 afermani@law.auth.gr Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος
Όνομαφθίνουσα ταξινόμηση Τηλέφωνο Email Unit
Tektonidis Dimitrios 2310 996510 dktektoni@law.auth.gr Γραμματεία Τμήματος
Γαλάνη Όλγα olgagalani@law.auth.gr Γραμματεία Τομέα
Γκουτζιαμάνη Αγνή 2310 996520 gagni@law.auth.gr Βιβλιοθήκη
Καραλή Χρυσούλα 2310 996613 chrisa@law.auth.gr Γραμματεία Τομέα
Κοσόγλου Ελευθερία 2310 996538 kosoglou@law.auth.gr Βιβλιοθήκη
Κωστοπούλου Ελένη 2310 996532 kostopoe@law.auth.gr Γραμματεία Κοσμητείας
Μπαξεβάνη Πηνελόπη 2310 996510 pmpaxev@law.auth.gr Γραμματεία Τμήματος
Μπλιάικος Κωνσταντίνος 2310 996520 mpliaikos@gmail.com Βιβλιοθήκη
Νένδου Ελένη 2310 996510 enendou@law.auth.gr Γραμματεία Τμήματος
Ντόγκαρη Δέσποινα 2310 996510 dntogkar@law.auth.gr Γραμματεία Τμήματος
Παπαδημητρίου Αθηνά 2310 996520 athinasp@law.auth.gr Βιβλιοθήκη
Παπάζη Αλεξία 2310 996608 alpapazi@law.auth.gr Γραμματεία Τομέα
Πάτκου Κυριακή 2310 996622 patkouk@law.auth.gr Γραμματεία Τομέα
Πεχλιβανίδου Αναστασία 2310 995261 pechliva@law.auth.gr Κόμβος
Σαμαρίδου Ευθυμία 2310 996600 esamarid@law.auth.gr Γραμματεία Τμήματος
Σιδηρόπουλος Αλέξιος 2310 991386 alsidiro@law.auth.gr Γραμματεία Κοσμητείας
Σταματοπούλου Παναγιώτα 2310 996510 stamatopoulou@law.auth.gr Γραμματεία Τμήματος
Στέφου Μαρία 2310 996510 mstefou@law.auth.gr Γραμματεία Τμήματος
Τοπαλίδου Ελένη 2310 997139 etopalid@law.auth.gr Γραμματεία Τομέα
Τουρνάς Δημήτριος 2310 996510 dtournas@law.auth.gr Γραμματεία Τμήματος
Φώτη Σοφία 2310 996520 sofifoti@law.auth.gr Βιβλιοθήκη
Ψαράκη Καλλιόπη 2310 996591 kpsaraki@law.auth.gr Βιβλιοθήκη