Διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση: Οι οδηγίες 2019/770/ΕΕ και 2019/771/ΕΕ για τις ψηφιακές συμβάσεις και η επίδρασή τους στην εσωτερική έννομη τάξη, 3.12.2020

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα,  η Ερευνητική Ομάδα Δικαίου & Πληροφορικής (http://ict.law.auth.gr/), και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC)
 διοργανώνουν διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση, με θέμα: "Οι οδηγίες 2019/770/ΕΕ και 2019/771/ΕΕ για τις ψηφιακές συμβάσεις και η επίδρασή τους στην εσωτερική έννομη τάξη", την Πέμπτη 3.12.2020 στις 18:00-20:30.

Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://authgr.zoom.us/j/98901993055

Τύπος δράσης: