Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος ("Whistleblowing"), Παρασκευή 4/6/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στην ομιλία της Δρ Δαμάσκου Άννας
Προέδρου Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, με θέμα «Μάρτυρες Δημοσίου Συμφέροντος
Whistleblowing") Από το σκοτάδι στο φως η ανάγκη η ρύθμιση η πρακτική
εφαρμογή» και της Μαρίας Στυλιανίδου Δ.Ν. Μέλους Συμβουλίου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
Σ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Διδάσκουσας της Νομικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Frederick και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με θέμα
« Whistleblowing ως εργαλείο πρόληψης της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις»,
που θα λάβει χώρα την Παρασκευή 4.6.2021 στο Zoom
https :://authgr zoom us/j/ 96794967534 και ώρα 18:00 - 20:00

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου            Η Κάτοχος της Έδρας Jean Monnet
Mαρία Καϊάφα-Γκμπάντι                                    Κατερίνα Σαββαΐδου

Αφίσα

Πρόσκληση

 

Τύπος δράσης: