Συνεργασίες

Το Εργαστήριο συνεργάζεται με ερευνητικές ομάδες, φορείς και ιδρύματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

- με ερευνητικές ομάδες 

- με φορείς, ιδρύματα από την Ελλάδα

- με φορείς, ιδρύματα από το εξωτερικό

- Διεθνές δίκτυο του Εργαστηρίου