Επικοινωνία

 
Διεύθυνση: Νομική Σχολή ΑΠΘ, Πανεπιστημιούπολη
                 541 24 Θεσσαλονίκη
 
e-mail: anti-corruption@law.auth.gr