«Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής», Θεσσαλονίκη 17-19.03.2016

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα οργάνωσε, σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, επιμορφωτικό σεμινάριο, στις 17-19 Μαρτίου 2016 στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη. 
Το επιμορφωτικό σεμινάριο περιελάμβανε είκοσι (20) θεματικές, το δε αναλυτικό πρόγραμμα διαρθρώθηκε σε έξι θεματικές ενότητες:
1.    Γενική εισαγωγή – Ζητήματα ευθύνης των λογιστών και ελεγκτών
2.    Ζητήματα φορολογικού δικαίου
3.    Ζητήματα φορολογικού ποινικού δικαίου
4.    Ζητήματα εταιρικού δικαίου με λογιστικό ενδιαφέρον
5.    Οργάνωση του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος
6.    Λογιστικά πρότυπα
 
 
Συνημμένα αρχεία: