Μέλη από το ΑΠΘ

Από το γνωστικό αντικείμενο του δημοσίου δικαίου

Ι. Καμτσίδου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αικ. Σαββαΐδου, Επ. Καθηγήτρια Δημοσιονομικού και Φορολογικού Δικαίου

 

Από το γνωστικό αντικείμενο του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου

Δ. Λέντζης, Λέκτορας Δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

 

Από το γνωστικό αντικείμενο του ιδιωτικού δικαίου

Γ. Δέλλιος, Καθηγητής Αστικού δικαίου

Α. Βαλτούδης, Αν. Καθηγητής Αστικού δικαίου

Ρ. Γιοβαννόπουλος, Επ. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου

Α. Τασίκας, Λέκτορας Αστικού Δικαίου

Γ. Ψαρουδάκης, Επ. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου

 

Από το γνωστικό αντικείμενο «δίκαιο και πληροφορική»

Ι. Ιγγλεζάκης, Αν. Καθηγητής Δικαίου και Πληροφορικής

 

Από το γνωστικό αντικείμενο των ποινικών επιστημών

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου

Λ. Μαργαρίτης, Καθηγητής Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας 

Α. Ζαχαριάδης, Επ. Καθηγητής Ποινικής Δικονομίας

Θ. Παπακυριάκου, Επ. Καθηγητής Ποινικού Δικαίου

Κ. Χατζηκώστας, Λέκτορας Ποινικού Δικαίου