«Βασικές προβληματικές και ζητήματα αιχμής στο πεδίο συνάντησης δικαίου και λογιστικής», Αθήνα 9-11.06.2016

Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα οργάνωσε, σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), επιμορφωτικό σεμινάριο, στις 9-11 Ιουνίου 2016 στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης στην Αθήνα. Το επιμορφωτικό σεμινάριο περιελάμβανε είκοσι μία (21) θεματικές, το δε αναλυτικό πρόγραμμα, διαρθρώθηκε σε επτά θεματικές ενότητες:
 
1.    Οργάνωση του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος
 
2.    Ζητήματα εταιρικού δικαίου με λογιστικό ενδιαφέρον
 
3.    Βασικά ζητήματα της λογιστικής και ελεγκτικής
 
4.    Λογιστικά πρότυπα
 
5.    Ζητήματα φορολογικού δικαίου
 
6.    Ζητήματα φορολογικού ποινικού δικαίου
 
7.    Ζητήματα αστικής ευθύνης των ελεγκτών