Παραφέλας Τριαντάφυλλος

Ασκ. Δικηγόρος-Διπλωματούχος Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ποινικών Επιστημών Νομικής ΑΠΘ- Master Social and Political thought - University of Sussex– Υπ. Διδάκτορας 

Κατηγορία: 
Συνεργάτες στην Ελλάδα