«Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών», Θεσσαλονίκη 2-4.02.2017

Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, που λειτουργεί στη Νομική Σχολή ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016), οργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο, στις 2-4 Φεβρουαρίου 2017. Το σεμινάριο περιελάμβανε (17) θεματικές, το δε αναλυτικό πρόγραμμα, διαρθρώθηκε σε πέντε ενότητες:

  • Τραπεζικές συμβάσεις
  • Ειδικά θέματα προστασίας των συναλλασσομένων
  • Ο αφερέγγυος δανειολήπτης
  • Χρηματοοικονομικές συναλλαγές και φορολογικό δίκαιο
  • Χρηματοοικονομικές συναλλαγές και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος