Θερινό Σχολείο “Financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”

Θερινό Σχολείο
"Financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”
 

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε από τις 5 ως τις 13 Ιουλίου 2017 στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στη Θεσσαλονίκη το πρώτο του θερινό σχολείο, με τίτλο Financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives”. Τα μαθήματα του θερινού σχολείου διεξήχθησαν στην αγγλική γλώσσα με τη συμμετοχή εβδομήντα εννέα (79) φοιτητών, ερευνητών, δικηγόρων και άλλων επαγγελματιών από δεκατρείς (13) χώρες (: Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Κύπρο, Λιχτενστάιν, Ολλανδία, Πολωνία, Σλοβενία, Τσεχία).

Οι εργασίες του θερινού σχολείου ξεκίνησαν στην Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017. Τους συμμετέχοντες υποδέχτηκαν πέρα από τη Διευθύντρια του Εργαστηρίου, Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, η Αντιπρύτανης του ΑΠΘ, Δ. Κλαβανίδου, και ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, Γ. Δέλλιος, οι οποίοι απηύθυναν χαιρετισμό. Καθημερινά, ως τις 12 Ιουλίου, διακεκριμένοι καθηγητές από διαφορετικά πανεπιστήμια της Ευρώπης και διδάκτορες της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, συνεργάτες του Εργαστηρίου, δίδαξαν στα μαθήματα του θερινού σχολείου.

Ειδικότερα, δίδαξαν (με τη σειρά του προγράμματος) οι καθηγητές:

 • Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Αντιμετώπιση της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ),
 • H. Satzger, καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μονάχου (Δικονομική αντιμετώπιση της ποινικής καταστολής της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Εισαγγελία),
 • I. Zerbes, καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βρέμης (Διασυνοριακή ανταλλαγή ηλεκτρονικών αποδείξεων στο πεδίο του οικονομικού εγκλήματος και των εγκλημάτων διαφθοράς),
 • M. Pieth, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βασιλείας (Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - ιστορική διαδρομή και σύγχρονα χαρακτηριστικά της στρατηγικής καταπολέμησής του),
 • Ι. Ιγγλεζάκης, αν. καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της πρόληψης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος),
 • J. Walther, αν. καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Λωρραίνης (Δικαιοσυγκριτική προσέγγιση θεσμικών και δικονομικών όψεων της καταπολέμησης της δωροδοκίας),
 • Κ. Χατζηκώστας, λέκτορας της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Η σύμβαση του ΟΗΕ για τη διαφθορά),
 • T. Elholm, καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Νότιας Δανίας (Ζητήματα αναφορικά με τη διεθνή δικαιοδοσία για τα οικονομικά εγκλήματα – Οικονομικό έγκλημα και ευθύνη των νομικών προσώπων),
 • Θ. Παπακυριάκου, επ. καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Δέσμευση και δήμευση εγκληματικών προσόδων),
 • L. Bachmaier-Winter, καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Complutence της Μαδρίτης και επισκέπτρια καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Saint Louis (Καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος σε διακρατικό πλαίσιο: ευρωπαϊκή διαδικασία, δικαστική συνεργασία και διασυνοριακή συλλογή αποδείξεων),

καθώς και (με τη σειρά του προγράμματος επίσης) οι διδάκτορες της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μέλη του Εργαστηρίου:

 • Α. Γιαννακούλα (Ποινικές κυρώσεις της απάτης κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και ενωσιακές παρεμβάσεις στο γενικό μέρος του ποινικού δικαίου - Η ενωσιακή νομοθεσία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος - Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια),
 • Γ. Ναζίρης (Ανίχνευση και αντιμετώπιση μορφών οικονομικής εγκληματικότητας που διαπράττεται μέσω της κατάχρησης υπεράκτιων εταιριών),
 • Ν. Χατζηνικολάου (Η ποινική ευθύνη για το «αυτο-ξέπλυμα»).

Οι εισηγήσεις των διδασκόντων συνοδεύτηκαν από πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που διανεμήθηκε ηλεκτρονικά στους συμμετέχοντες τόσο πριν από την έναρξη του προγράμματος όσο και στο τέλος κάθε ημέρας των μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια των παραδόσεων αναπτύχθηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρων διάλογος μεταξύ συμμετεχόντων και διδασκόντων, ο οποίος ανέδειξε τον επίκαιρο χαρακτήρα της θεματικής του θερινού σχολείου και το υψηλό επίπεδο των εργασιών του. Ανάλογη υπήρξε η εκτίμηση των συμμετεχόντων, οι οποίοι, μέσω της συμπλήρωσης αναλυτικού ερωτηματολογίου αξιολόγησης, επιβράβευσαν την εκπαίδευση, τις λοιπές παροχές και τη γενικότερη οργάνωση του θερινού σχολείου (ενδεικτικά: οι συμμετέχοντες δήλωσαν σε ποσοστά που αγγίζουν το 100% πως το θερινό σχολείο εμπλούτισε τις γνώσεις τους και τους ενέπνευσε για συνέχιση των σπουδών τους, καθώς και πως θα πρότειναν το θερινό σχολείο σε άλλους).

Κατά  την  τελευταία  μέρα  διεξαγωγής  του θερινού  σχολείου, την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017, πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις. Ακολούθησε η απονομή των πιστοποιητικών και η βράβευση της συμμετέχουσας που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία, ενώ το θερινό σχολείο έκλεισε με σειρά αναμνηστικών φωτογραφιών.

 

Τύπος δράσης: 
Συνημμένα αρχεία: