Επιμορφωτικό σεμινάριο «Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών», Θεσσαλονίκη 2-4.02.2017

Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, που λειτουργεί στη Νομική Σχολή ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016), οργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο, στις 2-4 Φεβρουαρίου 2017.