Συνέδριο: «Η απονομή της δικαιοσύνης ως βασικός πυλώνας της ευνομούμενης πολιτείας: Σύγχρονες προκλήσεις βελτίωσης του ελληνικού συστήματος», Παρασκευή 4 & Σάββατο 5 Μαΐου 2018, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης