Επιμορφωτικό σεμινάριο «Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών», Αθήνα 15-17.06.2017

Στο πλαίσιο της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, που λειτουργεί στη Νομική Σχολή ΑΠΘ (ΦΕΚ Β΄ 5/8.1.2016), οργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο, στις 15-17 Ιουνίου 2017 στην Αθήνα, με τίτλο: «Σύγχρονα ζητήματα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών».