Ημερίδα "Σύγχρονες τάσεις της Ποινικής Νομολογίας του Αρείου Πάγου στο πεδίο του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς" - Πάτρα, Παρασκευή 7.12.2018

Εικόνα: 
Εικόνα: