Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου

Διευθυντής Τομέα
Καθηγητής Βαλτούδης Αναστάσιος
 
Γραμματέας Τομέα
Κική Πάτκου
4ος όροφος, γραφείο 410
Τηλ: 2310 996622
Fax: 2310 996622
email: patkouk@law.auth.gr

Ανακοινώσεις Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου

Σελίδες