Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου

Διευθυντής Τομέα

Κουμάνης Σταμάτης, επίκουρος καθηγητής

 

Γραμματέας Τομέα

Κική Πάτκου

4ος όροφος, γραφείο 410

Τηλ: 2310 996622

email: patkouk@law.auth.gr