Επικοινωνία

Γραμματέας Τομέα

Καραλή Χρυσούλα

Τηλ: 2310 996613

Fax: 2310 996613

email: chrisa@law.auth.gr