Επικοινωνία

Γραμματέας Τομέα

Αλεξία Παπάζη

Τηλ: 2310 996608

Fax: 2310 996502

email: alpapazi@law.auth.gr