Επικοινωνία

Γραμματέας Τομέα

Ελένη Τοπαλίδου

Τηλ: 2310 997139

Fax: 2310 996525

email: etopalid@law.auth.gr