Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών

Διευθύντρια Τομέα

Καθηγήτρια  Μαρία Αρχιμανδρίτου

 

Γραμματέας Τομέα

Νίκος Γαβαλάς

2ος όροφος, γραφείο 205

Τηλ: 2310 996489, 2310 996478

email: gavalasn@yahoo.gr

Ανακοινώσεις Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών