Μαθήματα Erasmus

Κωδικός Διδάσκοντες ECTS Περίοδος Διδασκαλίας
EΡ169 INSTITUTIONS OF ANCIENT GREEK LAW Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη 5.00 Εαρινή
ΕΛΕ45 ANTHROPOLOGIE DU DROIT Βλάχος Κωνσταντίνος 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ73 COMPARATIVE ECCLESIASTICAL LAW Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Κυριαζόπουλος Κυριάκος 5.00 Εαρινή
ΕΡ 014 COMPUTERS AND LAW I (Cyberlaw I) Ιγγλεζάκης Iωάννης 5.00 Χειμερινή
EΡ056 COMPUTERS AND LAW II (Privacy and Security in the Information Society) Ιγγλεζάκης Iωάννης 5.00
ΕΡ080 CRIME IN CULTURAL PERSPECTIVE Αρχιμανδρίτου Μαρία 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ70 CRIME IN CULTURAL PERSPECTIVE Αρχιμανδρίτου Μαρία 5.00 Εαρινή
ΕΛΕ77 DIGESTEN EXEGESE DES ROEMISCHEN PRIVATRECHTS Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη 5.00 Εαρινή
EΡ164 DIPLOMATIC HISTORY Στεφανίδης Ιωάννης 5.00 Εαρινή
ΕΡ021 DROIT DE LA SECURITE SOCIALE Στεργίου Άγγελος 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ79 DROIT EUROPEEN ET COMPARE` DE LA NON DISCRIMINATION Δεληγιάννη-Δημητράκου Χριστίνα 5.00 Εαρινή
ΕΛΕ43 DROITS SOCIAUX ET ETAT SOCIAL EN EUROPE Καμτσίδου Ιφιγένεια 5.00 Χειμερινή
ΕΡ018 ECCLESIASTICAL LAW Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Κυριαζόπουλος Κυριάκος 5.00 Χειμερινή και Εαρινή
ΕΡ032 EINFUHRUNG IN DAS GRIECHISCHE STRAFRECHT (Abhangig Von Der Studentenzahl) Χατζηκώστας Κωνσταντίνος 6.00 Εαρινή
ΕΛΕ38 EU-INTELLECTUAL PROPERTY LAW Δεσποτίδου Άννα 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ36 EU-INTERNATIONAL RELATIONS LAW Κτενίδης Ιωσήφ 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ75 EU-STRAFRECHT Παπακυριάκου Θεόδωρος 5.00 Εαρινή
ΕΛΕ41 EUROPAEISCHES INSOLVENZRECHT Ελευθεριάδης Νικόλαος 5.00 Χειμερινή
EΡ031 EUROPAISCHE HANDELSRECHT 5.00 Εαρινή
ΕΛΕ40 EUROPAISCHES GESELLSCHAFTSRECHT 5.00 Χειμερινή
EΡ027 EUROPEAN COMPANY LAW Γιοβαννόπουλος Ρήγας 5.00 Εαρινή
ΕΡ015 EUROPEAN COMPETITION LAW Τζίβα Ευμορφία 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ35 EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW-JEAN MONNET 5.00
ΕΛΕ74 EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW - JEAN MONNET Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά 5.00 Εαρινή
ΕΛΕ34 EUROPEAN LAW OF CONTRACTS 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ69 EUROPEAN TORT LAW Ζερβογιάννη Ελένη 5.00 Εαρινή
ΕΡ167 GREEK CIVIL PROCEDURE Απαλαγάκη Χαρίκλεια , Πίψου Λήδα-Μαρία 5.00 Εαρινή
ΕΡ067 GRIECHISCHE & ROMISCHE RECHTSGESCHICHTE Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ80 HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE DU DROIT Σταμάτης Κωνσταντίνος 5.00 Εαρινή
ΕΡ138 HISTOIRE DU DROIT GREC ET ROMAIN Βλάχος Κωνσταντίνος 6.00 Χειμερινή και Εαρινή
EP 011 HISTORY OF GREEK AND ROMAN LAW 6.00
EP011 HISTORY OF GREEK AND ROMAN LAW Βλάχος Κωνσταντίνος 6.00 Χειμερινή και Εαρινή
ΕΛΕ72 HISTORY OF LEGAL PHILOSOPHY Τάκης Ανδρέας 5.00 Εαρινή
ΕΡ 156 INSTITUTIONS OF ROMAN PRIVATE LAW Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου Σοφία 5.00 Χειμερινή και Εαρινή
ΕΡ096 INTERNATIONAL AND EUROPEAN SOCIAL LAW
ΕΛΕ71 INTERNATIONAL AND EUROPEAN SOCIAL LAW Κώνστα Άννα Μαρία 5.00 Εαρινή
ΕΡ166 INTERNATIONAL INVESTMENT LAW Γκλαβίνης Παναγιώτης 5.00 Εαρινή
EΡ165 INTERNATIONAL LAW OF THE SEA Καρακωστάνογλου Βενιαμίν 5.00 Εαρινή
ΕΛΕ68 INTERNATIONAL LITIGATION Μακρίδου Καλλιόπη, Πίψου Λήδα-Μαρία 5.00 Εαρινή
ΕΡ012 INTERNATIONAL RELATIONS / INTERNATIONAL RELATIONS Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ37 INTERNATIONAL TRADE LAW Γκλαβίνης Παναγιώτης 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ76 INTERNET RECHT Ιγγλεζάκης Iωάννης 5.00 Εαρινή
ΕΡ 013 INTRODUCTION TO COMPARATIVE LAW / INTRODUCTION TO COMPARATIVE LAW Κώνστα Άννα Μαρία 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ42 JUGENDSTRAFRECHT KRIMINOLOGIE - STRAFVOLLZUG I Πιτσελά Αγγελική 5.00 Χειμερινή
ΕΡ059 JUGENDSTRAFRECHT KRIMINOLOGIE-STRAFVOLLZUG II Πιτσελά Αγγελική 5.00 Εαρινή
ΕΡ066 LAW AND ECONOMICS / ECONOMIC ANALYSIS OF LAW AND INSTITUTIONS (LAW AND ECONOMICS) Τσαούση Ασπασία 5.00 Εαρινή
ΕΛΕ39 LEGAL RHETORICS IN ANTIQUITY Βλάχος Κωνσταντίνος 5.00 Χειμερινή
ΕΡ017 MARITIME LAW 5.00 Χειμερινή
ΕΡ052 PRIVATE INTERNATIONAL LAW Κούρτης Βασίλειος, Βασιλακάκης Ευάγγελος 5.00 Χειμερινή
ΕΡ024 PUBLIC INTERNATIONAL LAW Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης 6.00 Εαρινή

Σελίδες