Μαθήματα Erasmus

Κωδικός Τίτλος Διδάσκοντες ECTS Περίοδος Διδασκαλίας
EΡ169 INSTITUTIONS OF ANCIENT GREEK LAW Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη 5.00 Εαρινή
ΕΛΕ45 ANTHROPOLOGIE DU DROIT Βλάχος Κωνσταντίνος 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ73 COMPARATIVE ECCLESIASTICAL LAW Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Κυριαζόπουλος Κυριάκος 5.00 Εαρινή
ΕΡ 014 COMPUTERS AND LAW I (Cyberlaw I) Ιγγλεζάκης Iωάννης 5.00 Χειμερινή
EΡ056 COMPUTERS AND LAW II (Privacy and Security in the Information Society) Ιγγλεζάκης Iωάννης 5.00
ΕΡ080 CRIME IN CULTURAL PERSPECTIVE Αρχιμανδρίτου Μαρία 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ70 CRIME IN CULTURAL PERSPECTIVE Αρχιμανδρίτου Μαρία 5.00 Εαρινή
ΕΛΕ77 DIGESTEN EXEGESE DES ROEMISCHEN PRIVATRECHTS Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη 5.00 Εαρινή
EΡ164 DIPLOMATIC HISTORY Στεφανίδης Ιωάννης 5.00 Εαρινή
ΕΡ021 DROIT DE LA SECURITE SOCIALE Στεργίου Άγγελος 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ79 DROIT EUROPEEN ET COMPARE` DE LA NON DISCRIMINATION Κώνστα Άννα Μαρία 5.00 Εαρινή
ΕΛΕ43 DROITS SOCIAUX FONDAMENTAUX Εαρινή
ΕΡ018 ECCLESIASTICAL LAW Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Κυριαζόπουλος Κυριάκος 5.00 Χειμερινή και Εαρινή
ΕΡ032 EINFUHRUNG IN DAS GRIECHISCHE STRAFRECHT (Abhangig Von Der Studentenzahl) Χατζηκώστας Κωνσταντίνος 6.00 Εαρινή
ΕΛΕ36 EU-INTERNATIONAL RELATIONS LAW Κτενίδης Ιωσήφ 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ75 EU-STRAFRECHT Παπακυριάκου Θεόδωρος 5.00 Εαρινή
EΡ031 EUROPAISCHES HANDELSRECHT Ψαρουδάκης Γεώργιος 5.00 Εαρινή
EΡ027 EUROPEAN COMPANY LAW Γιοβαννόπουλος Ρήγας 5.00 Εαρινή
ΕΡ015 EUROPEAN COMPETITION LAW Τζίβα Ευμορφία 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ35 EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW-JEAN MONNET Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ74 EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW - JEAN MONNET Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά 5.00 Εαρινή
ΕΛΕ34 EUROPEAN LAW OF CONTRACTS Κοσμίδης Τιμολέων 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ69 EUROPEAN TORT LAW Ζερβογιάννη Ελένη 5.00 Εαρινή
ΕΡ167 GREEK CIVIL PROCEDURE Απαλαγάκη Χαρίκλεια , Πίψου Λήδα-Μαρία 5.00 Εαρινή
ΕΛΕ80 HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE DU DROIT Σταμάτης Κωνσταντίνος 5.00 Εαρινή
ΕΡ138 HISTOIRE DU DROIT GREC ET ROMAIN Βλάχος Κωνσταντίνος 6.00 Χειμερινή και Εαρινή
EP011 HISTORY OF GREEK AND ROMAN LAW Βλάχος Κωνσταντίνος 6.00 Χειμερινή και Εαρινή
ΕΛΕ72 HISTORY OF LEGAL PHILOSOPHY Τάκης Ανδρέας 5.00 Εαρινή
ΕΡ 156 INSTITUTIONS OF ROMAN PRIVATE LAW Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη 5.00 Χειμερινή και Εαρινή
ΕΡ096 INTERNATIONAL AND EUROPEAN SOCIAL LAW
ΕΛΕ71 INTERNATIONAL AND EUROPEAN SOCIAL LAW Κώνστα Άννα Μαρία 5.00 Εαρινή
EΡ165 INTERNATIONAL LAW OF THE SEA Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης, Περγαντής Βασίλειος 5.00 Εαρινή
ΕΛΕ68 INTERNATIONAL LITIGATION Εαρινή
ΕΡ012 INTERNATIONAL RELATIONS / INTERNATIONAL RELATIONS Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ37 INTERNATIONAL TRADE LAW Γκλαβίνης Παναγιώτης 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ76 INTERNET RECHT Ιγγλεζάκης Iωάννης 5.00 Εαρινή
ΕΡ 013 INTRODUCTION TO COMPARATIVE LAW Κώνστα Άννα Μαρία 5.00 Χειμερινή
ΕΛΕ42 JUGENDSTRAFRECHT KRIMINOLOGIE - STRAFVOLLZUG I 5.00
ΕΡ059 JUGENDSTRAFRECHT KRIMINOLOGIE-STRAFVOLLZUG II 5.00
ΕΡ066 LAW AND ECONOMICS / ECONOMIC ANALYSIS OF LAW AND INSTITUTIONS (LAW AND ECONOMICS) 5.00 Εαρινή
ΕΛΕ39 LEGAL RHETORICS IN ANTIQUITY Βλάχος Κωνσταντίνος 5.00 Χειμερινή
ΕΡ017 MARITIME LAW Ψαρουδάκης Γεώργιος 5.00 Χειμερινή
ΕΡ052 PRIVATE INTERNATIONAL LAW Κούρτης Βασίλειος, Βασιλακάκης Ευάγγελος 5.00 Χειμερινή
ΕΡ024 PUBLIC INTERNATIONAL LAW Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης 6.00 Εαρινή
ΕΛΕ78 RHETORIQUE JURIDIQUE DE L' ANTIQUITE` Βλάχος Κωνσταντίνος 5.00 Εαρινή
ΕΡ016 SOCIOLOGY OF LAW Τσαούση Ασπασία 5.00 Εαρινή
ΕΡ162 SPECIAL ISSUES IN EU INTERNAL MARKET LAW Σαχπεκίδου Ευγενία, Λέντζης Δημοσθένης 5.00 Εαρινή
EΡ028 SUBSTANTIVE PENAL LAW Νούσκαλης Γεώργιος 5.00 Εαρινή
ΕΡ145 TAX LAW Σαββαΐδου Αικατερίνη 5.00 Χειμερινή και Εαρινή
ΕΡ029 THE LAW OF THE EUROPEAN UNION Κτενίδης Ιωσήφ 5.00 Εαρινή

Σελίδες