Τομέας Διεθνών Σπουδών

Διευθυντής Τομέα

Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης, επίκουρος καθηγητής

 

Γραμματέας Τομέα

Αλεξία Παπάζη

4ος όροφος γραφείο 406

Τηλ:   2310 996608

Εmail: alpapazi@law.auth.gr

Ανακοινώσεις Διεθνών Σπουδών

Σελίδες