ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ