ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ,ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ-ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 2018-2019 ΙΟΥΝ