Προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη" για το ακ. έτος 2019-2020

 

Το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ (αρ. Συνέλευσης Τμήματος 133/10-5-2019) ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 συνεχίζει να λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη» (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 3679/τ.Β΄/29-8-2018) που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ είναι: https://public.law.auth.gr

Επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής και η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Δημόσιο Δίκαιο και Πολιτική Επιστήμη" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα για το ακ. έτος 2019-2020, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ καθώς και στη σχετική ανακοίνωση.