Σχετικά με την προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές" για το ακ. έτος 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ με τίτλο «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα δημοσιευτεί στις αρχές Σεπτεμβρίου 2019.

Αναμένεται η έγκριση της τροποποίησης των άρθρων 4 και 5 του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ 1117/τ.Β΄/4-4-2019) αναφορικά με τον τρόπο εισαγωγής στο Πρόγραμμα.

Η εισαγωγή στο ΠΜΣ για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πρόκειται να πραγματοποιηθεί με αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας και προφορικής συνέντευξης, αντί διενέργειας εξετάσεων.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών θα ανακοινωθεί στην προκήρυξη και σε κάθε περίπτωση θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2019.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ είναι: https://theory.law.auth.gr

Οι πληροφορίες για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στη σχετική ανακοίνωση.