14ο Ελληνο-Ελβετικό Σεμινάριο (πλέον Ελληνο-Ελβετικο-Γερμανικό)

Ημερομηνία: 
Δευτέρα, 7 Οκτώβριος, 2019 - 12:00 ως Παρασκευή, 11 Οκτώβριος, 2019 - 12:00

Το 14ο Ελληνο-Ελβετικό Σεμινάριο (πλέον Ελληνό - Ελβετικό - Γερμανικό) αποτελεί συμμετοχή προπτυχιακών φοιτητών σε διεθνή εκδήλωση.

Το 14ο Σεμινάριο που διοργανώνουν από κοινού (ήδη από το 1992) η Νομική Σχολή του ΑΠΘ (Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου) και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης (της Ελβετίας), και (πλέον από το 2015 και) η Νομική Σχολή του πανεπιστημίου του Würzburg, φέτος θα λάβει χώρα τον Οκτώβριο 2019 (07-11.10.2019) στο Würzburg της Γερμανίας.

Το θέμα του σεμιναρίου θα είναι αυτή τη φορά «Το πρόσωπο στην ψηφιακή εποχή» (“Die Person im digitalen Zeitalter“).

Στο σεμινάριο λαμβάνουν μέρος ομάδες Ελλήνων, Ελβετών και (πλέον από το 2015 και) Γερμανών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με συγγραφή και προφορική παρουσίαση εργασιών, που συμπληρώνεται από εκτενή συζήτηση και επεξεργασία των θεματικών. Στο τέλος του σεμιναρίου επιλύεται ανά ομάδες μια κοινή άσκηση, η οποία συνδυάζει τα κυριότερα σημεία της υπό εξέταση θεματικής.

Σκοπός του σεμιναρίου, που πραγματοποιείται στη γερμανική και εν μέρει και στην αγγλική γλώσσα, είναι η δικαιοσυγκριτική προσέγγιση θεμάτων που συνδυάζουν το αστικό, αστικό δικονομικό και ιδιωτικό διεθνές καθώς και το διεθνές δικονομικό δίκαιο και στις τρεις έννομες τάξεις.

Ο συνδυασμός αμοιβαίας φιλοξενίας, εκπαιδευτικών και πολιτισμικών δράσεων, επισκέψεων στη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου και στα δικαστήρια της πόλης που φιλοξενεί τη διοργάνωση, καθώς και η δικαιοσυγκριτική προσέγγιση του σεμιναρίου προσφέρει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα μιας πρώτης γνωριμίας με την αντίστοιχη χώρα και το δίκαιο της.

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν σχετική βεβαίωση συμμετοχής.

Υπεύθυνος για την ελβετική συμμετοχή και συνδιοργανωτής του σεμιναρίου είναι, μετά την κατάληψη από το όριο ηλικίας τόσο του Καθηγητή Isaak Meier όσο και του Καθηγητή Peter Breitschmid, η καθηγήτρια Arnet Ruth κάτοχος της έδρας του ιδιωτικού δικαίου με έμφαση στο αστικό δίκαιο, του πανεπιστημίου της Ζυρίχης.

Από ελληνικής πλευράς αρμόδιοι είναι οι Καθηγητές του Τομέα αστικού, αστικού δικονομικού και εργατικού δικαίου κ.κ. Αχιλλέας Κουτσουράδης και Καλλιόπη Μακρίδου, καθώς και ο Λέκτορας κ. Απόστολος Τασίκας.

Υπεύθυνοι για τη γερμανική συμμετοχή (ήδη από το 2015) εκ μέρους της Νομικής Σχολής του πανεπιστημίου του Würzburg, στο πλαίσιο και της Σύμβασης Συνεργασίας με τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, είναι οι Καθηγητές κ.κ. Florian Bien και Michael Sonnentag του ιδιωτικού (αστικού) δικαίου.>>