Ελληνο-γερμανικό Συνέδριο με θέμα: Λόγοι και όρια των αναγκαίων περιορισμών του ποινικού δικαίου (ΧΙ. Ελληνογερμανικό Συμπόσιο Ποινικού Δικαίου)

Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος, 2019 - 17:30 ως Σάββατο, 19 Οκτώβριος, 2019 - 14:15