Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Εκπροσώπου-Με τον Αναπληρωτή του-των Μελών ΕΔΙΠ α) στη Γ.Σ. και β)στη Κοσμητεία της Νομικής Σχολής με διετή θητεία 2019-20 και 2020-21