Προκήρυξη θέσεων πρακτικής άσκησης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Προκήρυξη θέσεων μη αμειβόμενης τρίμηνης πρακτικής άσκησης στην Μονάδα Έρευνας "Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Δημοκρατία" του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές. Περισσότερες λεπτομέρειες στην διεύθυνση http://eupoldem.org/calls/. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση, παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμά στο eupoldem@gmail.com έως 15 Σεπτεμβρίου 2019. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν 16 Σεπτεμβρίου 2019, 18.00 - 21.00.

Συνημμένα αρχεία: