ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΠΜΣ "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2019-2020

 

Επισυνάπτεται η προκήρυξη για την εισαγωγή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη" για το ακ. έτος 2019-2020.

Επισπεύδον Τμήμα είναι το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ.

 

Επισημαίνεται ότι παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι τις 30/09/2019.

 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.: https://msc-tourism.econ.auth.gr

 και από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τηλ. 2310995278, email: msc-tourism@econ.auth.gr