ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ