ΩΡΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡ ΕΞΑΜ 2019-2020 ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΟΜ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

TOMEAΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - Α.Π.Θ.

΄Ωρες Ακρόασης των φοιτητών                                                       από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Διεθνών Σπουδών

X Ε Ι Μ Ε Ρ Ι Ν Ο   ΕΞΑΜΗΝΟ  2019-2020

                                 ΤΗΛΕΦΩΝΟ         ΗΜΕΡΕΣ - ΩΡΕΣ

Γραμματεία

Γραφείο 406

2310 99 6608

Καθημερινά:             08:30-16:30

Ευαγ. Βασιλακάκης

Γραφείο 406

2310 99 6599

Τετάρτη                   12:00-14:00

Αν. Γκιζάρη,  Γραφείο 414

2310 99 6481

Τετάρτη                   14:00-15:00

Παρασκευή             11:00-12:00

Παν. Γκλαβίνης, Γραφ. 406

2310 99 6611

 

Δευτέρα                  12:00-14:00

Τρίτη                       12:00-14:00

Αν. Γραμματικάκη (ομ.)

 

2310 99 6608

ana@law.auth.gr

 

Χρ. ΔεληγιάννηΓρ. 412

2310 99 6607

Δευτέρα                  13:00-14:00

Tετάρτη                  13:00-14:00

Βεν. Καρακωστάνογλου

Γραφείο 406

2310 99 6608

 

ΑΔΕΙΑ λόγω αιρετής θέσης

 

Βασ. Κούρτης                        

Γραφείο 406

2310 99 6665

Τρίτη                         11:00-12:00

Τετάρτη                     12:00-13:00

Ιωσ. Κτενίδης, Γραφείο 412

 

2310 99 6421

Παρασκευή               11:00-12:00

Α.-Μ. Κώνστα, Γραφείο 412

2310 99 1190

Δευτέρα                    15:00-16:00

Tετάρτη                    16:00-17:00

Δ. Λέντζης,  Γραφείο 414

2310 99 6541

Δευτέρα                     18:00-20:00

Τετάρτη                     10:00-12:00

Δ. Μάνου,ΕΔΙΠ, Γραφ.406

2310 99 6548

Πέμπτη                     10:00-12:00

 

Ζ. Παπασιώπη-Πασιά (ομ.)

2310 99 6608

zopassia@law.auth.gr

B. Περγαντής -Γραφείο 414

2310 99 6518

Δευτέρα                   18:00-19:00

Πέμπτη                    11:00-12:00

Μιλτ. Σαρηγιαννίδης

Γραφείο 406

2310 99 6468

Δευτέρα                    12:00-14:00

 

Ευγ. Σαχπεκίδου, Δ/ντρια του Τομέα,  Γραφείο 406

 

206.0606

2310 99 6597

 

Τετάρτη                     11:00-12:00

Πετ. Στάγκος, Γραφείο 412

2310 99 6595

Tετάρτη                    11:00-12:00

Παρασκευή              11:00-12:00

 Ιωαν. Στεφανίδης, Γρ. 412

2310 99 6488

Τρίτη                         12:00-13:00

Τετάρτη                    10:00-12:00                                   

Πέμπτη                     12:00-14:00

Κ.Χατζηκωνσταντίνου (Ομ)

 

2310 99 6608

Καθημερινά hadjicon@law.auth.gr