Ρίζος Ευριπίδης

Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο: 
2310 996552
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

Αστικό Δίκαιο ΦΕΚ 1620/19.9.2019, τ. Γ'

Βιογραφικό Σημείωμα: