Ανακοίνωση έναρξης μαθήματος :"Γερμανικά για Νομικές Σπουδές Ι"