Δεύτερος Κύκλος Σεμιναριακών Διαλέξεων της Ερευνητικής Ομάδας για την Ψηφιακή Οικονομία και το Ιδιωτικό Δίκαιο

Δεύτερος Κύκλος Σεμιναριακών Διαλέξεων της Ερευνητικής Ομάδας για την

Ψηφιακή Οικονομία και το Ιδιωτικό Δίκαιο

ώρα 19:00, αίθουσα 8 (3ος όροφος)

Παρασκευή 08/11

Τα κοινά και η ομότιμη παραγωγή: Μία σύντομη εισαγωγή

Α. Παζαΐτης,

Junior Research Fellow, Ragnar Nurkse Department of Innovation and Governance,

Tallinn University of Technology, Core member, P2P Lab

 

Ακολουθούν:

Παρασκευή 15/11

Η πολιτική οικονομία της ομότιμης παραγωγής: Δύο γενικές προσεγγίσεις

Α. Παζαΐτης

 

Παρασκευή 22/11

Νομική αποτύπωση μικρής κλίμακας οικονομικών δικτύων ομότιμης παραγωγής

Α. Κορνηλάκης