Δράσεις δωρεάν πολιτειακής εκπαίδευσης νέων στη Θεσσαλονίκη 21 & 22 Νοεμβρίου