Ανακοίνωση Εγγραφής Αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΘΛΗΤΩΝ

 

Από τη Σχολή Νομικής καλούνται οι νεοεισαχθέντες για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  ΑΘΛΗΤΩΝ να προσέλθουν από την θυρίδα της Γραμματείας  για την εγγραφή τους, από τις  19-11-2019 έως 29-11-2019 και ώρες 9π.μ.-10π.μ.

 

Προσοχή: Απαιτείται Προεγγραφή των επιτυχόντων μέσα από το σύστημα register.auth.gr.

Το σύστημα register.auth.gr  θα ανοίξει στις 19/11(στις 10.00 π.μ.) και θα περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τους φοιτητές. 

Οι επιτυχόντες που θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση μέσα από το register.auth.gr,  θα την εκτυπώνουν και θα την καταθέτουν στη γραμματεία του τμήματος τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής
  2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  3. Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης
  4. Ταυτότητα + Φωτοτυπία
  5. 1 Φωτογραφία
  6. Διαγραφή (από άλλη σχολή)

Προσοχή: Η υποβολή των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει με απόλυτη εφαρμογή της διαδικασίας που αναφέρεται στην αίτηση προεγγραφής.

 

Για οποιαδήποτε τεχνική δυσκολία ως προς την είσοδο στην εφαρμογή και τη συμπλήρωση των στοιχείων, μπορούν να επικοινωνούν με την εξυπηρέτηση χρηστών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο τηλ: 2310 999000 ή στο email: support@auth.gr
Αν δεν διαθέτουν υπολογιστή, μπορούν να απευθύνονται στη νησίδα υπολογιστών ή στο σημείο εξυπηρέτησης χρηστών του ΚΗΔ στον προθάλαμο του Αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΑΠΘ.  

 

Θεσσαλονίκη 15-11-2019

Από τη Γραμματεία Νομικής