ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή αιτήσεων για εμβόλιμη εξεταστική

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν κατ’ εξαίρεση στην εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020 σε μαθήματα που δεν διδάσκονται στο χειμερινό εξάμηνο, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής, δηλώνοντας τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ιδρυματικού  λογαριασμού κάθε φοιτητή, στις διευθύνσεις:  pmpaxev@law.auth.gr  και  mstefou@law.auth.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

18/11/2019 – 25/11/2019

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του Κανονισμού Σπουδών, το δικαίωμα της κατ’ εξαίρεση εξέτασης έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται από το ένατο (9ο) ως το δωδέκατο (12ο) εξάμηνο των σπουδών τους και οφείλουν μαθήματα τα οποία δεν υπερβαίνουν συνολικά τα τριάντα (30) ECTS. Φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων μπορούν να εξεταστούν κατ’ εξαίρεση, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος και δεν οφείλουν περισσότερα από τρία (3) μαθήματα.

Θεσσαλονίκη 15/11/2019

Από τη Γραμματεία της Νομικής Σχολής