ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΚΛΑΒΙΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Στις 19.12.2019, το βιβλίο του Καθηγητή Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ κ. Παναγιώτη Γκλαβίνη με τίτλο "Μηχανισμοί Αναδιάταξης Ισχύος στο Διεθνές Οικονομικό Σύστημα", των εκδόσεων Παπαζήση, βραβεύτηκε οίκοθεν από την Ακαδημία Αθηνών.

https://youtu.be/MHVG37JRfcA