Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα/ Ακ. έτος 2016, Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής οργάνωσε σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και την Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης επιμορφωτικά σεμινάρια με γενικό τίτλο: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα».

Έλαβαν χώρα τρία σεμινάρια, είκοσι ωρών το καθένα, τα οποία στηρίχθηκαν κατά βάση σε ανάλυση υποθέσεων (case study). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορούσε να δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα σεμινάρια. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Δείτε την προκήρυξη των Σεμιναρίων εδώ.

Πρόγραμμα Γενικού Μέρους – Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα Ειδικού Μέρους Α’- Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα Ειδικού Μέρους Β’- Θεσσαλονίκη