Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα/ Ακ. έτος 2016, Αθήνα

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ, το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής οργάνωσε σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών επιμορφωτικά σεμινάρια με γενικό τίτλο: «Ιατρικές πράξεις: Νομικά και Ηθικά ζητήματα».

Έλαβαν χώρα τρία σεμινάρια, είκοσι ωρών το καθένα, τα οποία στηρίχθηκαν κατά βάση σε ανάλυση υποθέσεων (case study). Κάθε ενδιαφερόμενος μπορούσε να δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα σεμινάρια. Στους συμμετέχοντες χορηγήθηκε βεβαίωση συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Δείτε την προκήρυξη των Σεμιναρίων εδώ.

Πρόγραμμα Γενικού Μέρους – Αθήνα

Πρόγραμμα Ειδικού Μέρους Α’- Αθήνα

Πρόγραμμα Ειδικού Μέρους Β’- Αθήνα